Quick server backup

mount /dev/xxxx -o remount-ro /mnt
tar -cvjpf serverbackup.tar.bz2 /mnt

then unpack the behavior of permissions

tar -xvjpf serverbackup.tar.bz2

here my script with mysql backup. backup.sh

 1. # create backup catalog
 2. mkdir /backup
 3. # clean
 4. aptitude clean
 5. rm /var/log/*.gz
 6. rm /var/log/apache2/*.gz
 7. rm /var/log/apt/*.gz
 8. rm /var/log/clamav/*.gz
 9. rm /var/backups/*.gz
 10. # start archive
 11. tar -cvjpf /backup/backup_bin.tar.bz2 /bin
 12. tar -cvjpf /backup/backup_home.tar.bz2 /home
 13. tar -cvjpf /backup/backup_lib.tar.bz2 /lib
 14. tar -cvjpf /backup/backup_root.tar.bz2 /root
 15. tar -cvjpf /backup/backup_usr.tar.bz2 /usr
 16. tar -cvjpf /backup/backup_etc.tar.bz2 /etc
 17. tar -cvjpf /backup/backup_lib64.tar.bz2 /lib64
 18. tar -cvjpf /backup/backup_sbin.tar.bz2 /sbin
 19. tar -cvjpf /backup/backup_var.tar.bz2 /var
 20. # backup mysql
 21. mysqldump -u root -p<PASSWORD> --all-databases > /backup/all_databases.sql
 22. # archiving of all backups to a single file
 23. tar -cvjpf /backup_`date +"%F"`.tar.bz2 /backup
 24. # send backup to another server
 25. scp /backup_`date +"%F"`.tar.bz2 user@server:/home/backup
 26. # remove local backup
 27. rm -R /backup /backup_`date +"%F"`.tar.bz2

update
backup from remote server 192.168.0.100 to local /mnt

mount /dev/sda1 /mnt/
rsync -aHxv root@192.168.0.100:/* /mnt --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/sys --exclude=/tmp

2 thoughts on “Quick server backup

 1. Kuba

  Totalnie nie optymalne, zamiast tego wolałbym rsync + sshfs + mysqlbackup / (mysqldump + kilka opcji)
  tarowanie i roztarowanie to strasznie dużo czasu zajmie,
  usuwanie logów nie wiem czy jest dobre, wolałbym je archiwizować i znowu to samo dalej – kilka tarów znowu, to już chyba optymalniej wychodzi zrobienie z exclude, pakujesz też zbędne rzeczy /usr/doc /var/log (logi po prostu osobno bym dał) . Tar.bz2 jest bardzo wolny tak ogólnie, lepiej użyć jakiejś innej metody pakowania niż tbz2, przy dumpie wszystkich baz możesz mieć też problemy z przywróceniem information_schema i performance_schema niekiedy też z sama baza glowna mysql.

  Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.